Дата

Група

Предмет

Завдання

07.12

17

Хімічний модуль

Тема: Загальна характеристика неметалів

 

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/30-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2?pli=1

 

07.12

17

Хімічний модуль

Тема: Алотропні видозміни Оксисену і Карбону

https://studfile.net/preview/5782739/page:2/

 

07.12

17

Хімічний модуль

Тема: Значення озонового шару для організмів на землі

https://dovidka.biz.ua/znachennya-ozonovogo-sharu/

 

08.12

17

Хімічний модуль

Тема: Дослідження стану атмосферного повітря

http://cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_455.html

 

08.12

17

Хімічний модуль

Тема: Семінар. Роль неметалів у природі

http://www.chemistry.in.ua/grade-10/distribution-of-non-metallic-elements-in-nature

 

09.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організмів

https://naurok.com.ua/vpliv-genotipu-ta-faktoriv-zovnishnogo-seredovischa-na-rozvitok-organizmu-diagnostuvannya-vad-rozvitku-lyudini-ta-h-korekciya-89730.html

 

                                                     

09.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів

https://naurok.com.ua/prezentaciya-evolyuciya-organizmiv-teoriya-simbiogenezu-vid-odnoklitinnosti-do-bagatoklitinnosti-233498.html

 

 

 

Дата

Група

Виховна

06.12

22

Тема: «16 днів проти насильства»

 https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-mi-proti-nasilstva-130871.html

 

07.12

22

Тема: День Збройних Сил України

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=325

 

 

 

 

Дата

Група

Предмет

Завдання

02.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Угруповання організмів у природі. Екосистеми.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-prirodoznavstva-v-5-klasi-na-temu-ugrupovannya-organizmiv-ekosistemi-38661.html

 

02.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Взаємодії організмів в екосистемах. Прояв у них ЗЗП.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodi-organizmiv-u-ekosistemah-125887.html

 

05.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Різноманітність екосистем, їх розвиток та зміни.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-riznomanitnist-ekosistem-rozvitok-i-zmini-ekosistem-237028.html

 

05.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Колообіг   речовин і потік енергії в екосистемах, їх зв’язок з ЗЗП.

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-na-temukoloobig-recovin-i-potik-energii-v-ekosistemah-16027.html

 

05.12

12

Громадянська освіта

Тема: Маніпуляції в медіапросторі. Фейкова інформація

https://uahistory.co/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/33.php

 

05.12

32

Хімічний модуль

Тема: Органічні сполуки — сполуки Карбону.    

https://uahistory.co/pidruchniki/popel-chemistry-10-class-2018-standard-level/1.php

 

05.12

32

Хімічний модуль

Тема: Валентні можливості Карбону.

https://kznh.kpi.ua/images/31032020/karbon.pdf

 

06.12

32

Хімічний модуль

Тема: Основні класи неорганічних і органічних сполук.

https://miyklas.com.ua/p/himija/8-klas/osnovni-klasi-neorganichnikh-spoluk-41963/klasifikatciia-rechovin-39955/re-b1485f2c-9a4f-41c6-a57e-ac132b1dd564

 

06.12

32

Хімічний модуль

Тема: Основи номенклатури насичених вуглеводнів

https://vseosvita.ua/library/nomenklatura-nasicenih-vuglevodniv-26235.html

 

06.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Продуктивність екосистем.

https://naurok.com.ua/produktivnist-ekosistem-217606.html

 

06.12

35

Біолого-екологічний модуль

Тема: Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І. Вернадського про біосферу.

https://volnovaha-ptu.org.ua/news/14-24-20-17-11-2020/

 

 

06.12

12

Громадянська освіта

Тема: Пропаганда . «Мова ворожнечі»

https://uahistory.co/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/34.php

 

06.12

12

Громадянська освіта

Тема: Пропаганда . «Мова ворожнечі»

https://uahistory.co/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/34.php