Дієві поради, які допоможуть розвивати ключові компетентності учнів.

Розвиток свідомої та самодостатньої особистості – це один із пріоритетів шкільної освіти ХХІ століття. Уміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми, знання законів, почуття відповідальність за процеси, які відбуваються у суспільстві вирізняють свідомого учасника державного життя.

Зазначені чинники є прикладом добре сформованої соціальної та громадянської компетентностей. Враховуючи їх тісний взаємозв'язок, варто розуміти відмінності:

 • громадянська компетентність стосується здатності розуміти, поважати та захищати права, інтереси й обов'язки людини;
 • соціальна – спрямована на виховання усвідомленого відчуття себе частиною суспільства та формування навичок ефективної комунікації.

Як розвивати соціальну та громадянську компетентності?

Аби досягти цієї мети, важливо наполегливо розвивати чимало особистісних характеристик, зокрема:

 • Бути патріотом, добре знати історію та усвідомлювати важливість незалежності. 
 • Уміти відповідати за свої слова та дії.
 • Знати власні права та виконувати обов’язки, власним прикладом мотивуючи інших робити так само.
 • Розуміти і щиро сповідувати демократичні цінності. 
 • Ефективно взаємодіяти з членами свого колективу. 
 • Цікавитися суспільно-політичним життям і бути готовими брати участь у ньому.

Такі компетентності найефективніше можна розвивати під час вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу. Проте й інші шкільні дисципліни мають неабиякий потенціал для цього.

А коли починати розвивати громадянську компетентність учнів? На яких уроках? Хто зі вчителів-предметників може зробити це якнайкраще? Насправді відповідь проста: починати варто змалечку, робити це можна на будь-яких уроках, впораються всі вчителі. А про те, як саме працювати, які методи використати, які підходи є найдієвішими, ми поговоримо вже 7 жовтня під час Всеукраїнської інтернет-конференції «Формування громадянської компетентності на різних уроках».

Ви дізнаєтеся, як допоможуть у формуванні громадянської компетентності проєктне навчання та сучасне мистецтво. Зрозумієте, на що звернути увагу під час позакласної роботи та навчитеся використовувати неформальні підходи. І дізнаєтеся багато цікавого про проєкти Українського інституту національної пам'яті для освітян. Чекаємо на вас 7 жовтня о 13:30. Буде корисно!

Ідеї для розвитку соціальної та громадянської компетентностей

Названі компетентності можна успішно формувати під час поточних уроків, у процесі виконання індивідуальних чи групових проектів, під час тематичних заходів. Пропонуємо вам кілька цікавих завдань. 

Створюємо політичну партію свого класу

Політична та громадянська проблематика активно вивчаються в межах шкільних предметів суспільно-гуманітарного циклу. Тож запропонуйте дітям (насамперед старшокласникам) сформувати політичну партію, виконавши такі завдання: 

 • розробити статут і програму; 
 • визначитися з ідеологією; 
 • сформувати управлінську структуру;
 • вигадати логотип і слоган; 
 • розрахувати бюджет тощо. 

Якщо є час, запропонуйте додатково розробити рекламну популяризації партії.

Для того, щоб виконати завдання, дітям доведеться звернутися до навчального матеріалу, а також вивчити інші джерела інформації. Працюючи над проектом, учні зможуть краще зрозуміти принципи існування багатопартійної політичної системи, усвідомлять значення понять «свобода вибору», «демократія» та «державна влада».

Моделюємо систему самоврядування у школі

За останні кілька років поняття «місцеве самоврядування» та «децентралізація» стали звичними більшості українців. Але ж у школі діти можуть не лише говорити про них, а й спробувати взяти участь у роботі шкільного самоврядування. Якщо у вашому навчальному закладі вже існують такі органи, можна спробувати залучити до них більше учасників (створити окремі департаменти та відділи, які б виконували більше завдань чи працювали з окремими класами). Якщо ж такої традиції ще немає, спробуйте створити нову систему шкільного самоврядування (з перспективою впровадження такої моделі на постійній основі).

Під час виконання завдання, школярі зможуть отримати навички розподілу соціальних та управлінських ролей, навчаться делегувати повноваження та виконувати різні обов’язки. Крім того, досягнення високих результатів неможливе без налагодження ефективної комунікації між дітьми.

Створюємо туристичний маршрут визначними місцями рідного краю

Бути громадянином – це не лише добре знати закони та брати активну участь у громадському житті. Треба знати історію, культуру та звичаї рідного краю, адже саме вони формують наш світогляд. Тож запропонуйте школярам об’єднатися у групи та створити кілька туристичних маршрутів «рідними місцями», а також розробити тексти для звукового супроводу екскурсій. Після завершення роботи попросіть дітей провести подорожі для своїх однокласників чи для інших осіб (батьків, учителів, гостей школи, туристів тощо).

Виконуючи завдання, діти зможуть поглибити знання про рідний край та його цікавинки, навчаться планувати роботу та розділяти обов’язки. Крім того, учні зможуть отримати корисні навички взаємодії як зі своїми однокласниками, так і з відвідувачами екскурсій.

Проводимо соціологічне опитування 

Наше суспільство дуже велике та різноманітне. І кожна людина має свою власну думку щодо тих чи інших питань. Школярі мають не лише розуміти це, а й вміти знаходити спільну мову з кожною людиною. Тож запропонуйте дітям взяти участь у підготовці та проведенні соціологічного опитування. Вони можуть самостійно обрати суспільно-важливу проблему чи тему. На етапі формування списку запитань варто організувати мозковий штурм (так можна розглянути проблему з різних ракурсів, залучити кожного учня до роботи). 

Школярі зможуть сформувати навички взаємодії та комунікації з незнайомими людьми, краще зрозуміють громадсько-політичну та соціальну проблематику в Україні. Крім того, діти навчаться правильно ставити запитання та аналізувати отримані відповіді.

А як ви формуєте соціальну та громадянську компетентності своїх учнів? Неодмінно поділіться власним досвідом та ідеями з колегами зі всієї України

 Дієві поради, які допоможуть навчити дітей піклуватися про своє здоров’я та цінувати природу.

Екологічна грамотність і здорове життя – надзвичайно важливі компетентності, що допоможуть майбутнім випускникам школи успішно реалізуватися в сучасному світі. 

Що означає бути екологічно грамотним і вести здоровий спосіб життя?

Людина, яка компетентна у сфері екології та здорового життя, здатна чітко усвідомлювати власну відповідальність за стан навколишнього середовища. Вона може розрізняти основні екологічні проблеми та діяти задля їх вирішення, дотримуватися здорового способу життя, вирішувати нагальні життєві проблеми, раціонально використовувати природні ресурси. Все це дозволяє виробити особливу систему цінностей, орієнтовану на збереження природи та здоров’я людини.

Як формувати екологічну грамотність у школярів?

Учитель може розвивати екологічну грамотність дітей під час поточних уроків чи виховних годин, тематичних чи урочистих заходів, виконуючи різноманітні екологічні проекти. Однак шкільні дисципліни мають різні можливості для формування цієї компетентності. Так, навчальний матеріал предметів природничого циклу більше, ніж дисциплін суспільно-гуманітарного профілю, пов’язаний із довкіллям і здоров’ям. Такі дисципліни як біологія, географія, фізика, хімія, екологія, основи здоров’я та фізична культура навіть тематично дуже близькі до проблем, безпосередньо пов’язаних із екологічною грамотністю і здоровим життям. Тож і формувати їх на таких уроках значно легше.

Однак розвивати цю важливу компетентність у школярів можна під час будь-яких уроків. Головне – виокремити найбільш перспективні теми та визначити правильний підхід до презентації навчального матеріалу.

Які форми роботи обрати?

В арсеналі сучасного вчителя є безліч дієвих інструментів, які можна застосувати для формування ключових компетентностей учнів. Як свідчить досвід, найефективнішими при формуванні екологічної грамотності та здорового життя будуть такі:

 • розв’язування екологічних ребусів, загадок і кросвордів; 
 • підготовка та презентація проектів на екологічну тематику;
 • робота з візуальними матеріалами (інфографікою, фото, мотиваторами, відеофільмами, ментальними картами тощо);
 • підготовка тематичного оформлення класу;
 • проведення еколого-краєзнавчих екскурсій та акцій; 
 • створення екологічних стіннівок і буклетів, підготовка матеріалів на екологічну тематику для місцевих ЗМІ;
 • проведення виховних заходів;
 • позашкільна робота (збільшення площі зелених насаджень, виготовлення годівниць та шпаківень, догляд за рослинами, проведення толок тощо). 

Як формувати екологічну грамотність на уроках предметів гуманітарного циклу?

У програмі із зарубіжної літератури можна виокремити чимало тем, які допоможуть зацікавити дітей питаннями екології та збереження довкілля. Наприклад, вивчаючи міфи народів світу в 6 класі, запропонуйте школярам звернути увагу на проблему єдності людини та природи. Нехай учні спробують оцінити рівень залежності тогочасної людини від навколишнього середовища, а також розглянуть способи її впливу на нього. Після цього попросіть дітей об’єднатися у малі групи та придумати власний міф, який би стосувався проблем природи чи здоров’я людини.

На уроці правознавства у 9 класі, ознайомлюючи учнів із текстом Конституції України, запропонуйте дітям звернути увагу на те, яким чином держава регулює питання охорони навколишнього середовища. Змоделюйте проблемну ситуацію, яка пов’язана з порушенням норм Основного Закону. Наприклад, активісти дізналися, що в місцевому лісі відбувається незаконна вирубка дерев. Вони намагалися самостійно переконати браконьєрів припинити знищення природи. Однак порушники вдалися до залякування і хуліганських дій. Завдання для дітей: розглянути проблему з точки зору Конституції України та визначити механізми захисту прав людини.

А на уроці всесвітньої історії у 7 класі, вивчаючи середньовічне суспільство, варто детально розглянути тогочасні екологічні проблеми. Наприклад, попросіть школярів дослідити взаємозв’язок між соціально-економічними і політичними проблемами європейських країн (часті війни, слаборозвинена медицина, глобальна антисанітарія) та глобальними епідеміями чуми. Крім того, нехай діти подумають, чи можливе повторення таких катастроф сьогодні.

 

Дата

Група

Предмет

Тема

18.11

25

Факультатив

Біологічні адаптивні ритми організмів

https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptivni-biologichni-ritmi-128570.html

 

18.11

25

Факультатив

Популяції та їх характеристика

https://eco-live.com.ua/content/populyats%D1%96ya-ta-%D1%97%D1%97-osnovn%D1%96-kharakteristiki

 

17.11

12

Виховна година

Тиждень безпеки життєдіяльності

https://vseosvita.ua/library/besidi-z-tehniki-bezpeki-zittedialnosti-ucniv-16793.html

 

18.11

12

Інформаційна година

Міжнародний День толерантності.

https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16-listopada-m%D1%96zhnarodnij-den-tolerantnost%D1%96/

 

 

День Гідності і Свободи.

 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/den-gidnosti-ta-svobody.html

 

 

Дата

Група

Предмет

Тема

11.11

25

факультатив

«Поняття про середовище існування організмів»

https://pidru4niki.com/77509/prirodoznavstvo/ponyattya_seredovische_isnuvannya

 

11.11

25

факультатив

«Біологічні адаптивні ритми організмів»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptivni-biologichni-ritmi-128570.html

 

12.11

34

Біологічний модуль

«Генетичні основи селекції організмів»

http://www.znanius.com/7056.html

 

12.11

34

Біологічний модуль

«Основні напрями сучасної біотехнології»

https://biocor-tech.com/blog/metody-biotehnologii

 

 

Дата

Група

Предмет

Тема

10.11

12

Виховна година

«Мово рідна» до дня української писемності

https://www.youtube.com/watch?v=qwEsU_jdiXo

 

11.11

12

Інформаційна година

Бесіда: «Профілактика вірусних захворювань»

https://ck-centr2.pmsd.org.ua/novyny/profilaktyka-grvi-ta-sezonnyh-virusnyh-zahvoryuvan-osnovni-zasoby-zahystu-v-umovah-pandemiyi-covid-19/

 


 Шановні учні!

Опрацьовуйте матеріали за даними посиланнями. Де є завдання, виконуйте та надсилайте на електронну пошту: AntoninaZhmak@ukr.net

Дата

Предмет

Група

Завдання

04.11

Факультатив

25

Тема: Вади розвитку людини

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vadi-rozvitku-h-korekciya-74490.html

 

04.11

Факультатив

25

Тема: Життєвий цикл у рослин та тварин

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB

 

05.11

Біолого-екологічний модуль

34

Тема: Роль генотипу і середовища

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/18.html

 

05.11

Біолого-екологічний модуль

34

Тема: Химерні та трансгенні організми

https://naurok.com.ua/prezentaciya-himerni-ta-transgenni-organizmi-74488.html

 

Виховна година, на тему: "Патріотичне виховання"

http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82.pdf