Дистанційне навчання 

29 березня 2021 р. по 02 квітня 2021 р.

Завдання: опрацювати навчальний матеріал за посиланням.

Під параграфами є завдання. Виконані завдання відправляти на електронну пошту:

AntoninaZhmak@ukr.net

Дата

Група

Предмет

Завдання

29.03

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Складники цитоплазми

https://www.youtube.com/watch?v=QGyqecneWt8

 

29.03

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Хімічний склад і будова рибосом

https://naukozavr.info/biologiya/rybosomy/

 

29.03

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Методи біологічних досліджень

https://www.youtube.com/watch?v=W37dL0er_-0

 

29.03

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Рівні організації живої природи

https://pidru4niki.com/77185/prirodoznavstvo/rivni_organizatsiyi_zhittya

 

29.03

24

Хімічний модуль

Тема: Біополімери, як структурна та функціональна основа єдності живих систем

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35336

 

29.03

12

Біолого-екологічний модуль

Тема: Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів

https://naurok.com.ua/budova-klitin-prokariotiv-i-eukariotiv-101407.html

 

29.03

12

Біолого-екологічний модуль

Тема: Практична робота: Розвязування елементарних вправ з трансляції

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-2-rozv-yazuvannya-elementarnih-vprav-z-replikaci-transkripci-ta-translyaci-209904.html

 

 

Дата

Група

Предмет

Завдання

30.03

24

Хімічний модуль

Тема: Природні джерела органічних речовин

http://www.chemistry.in.ua/grade-11/sources-of-organic-matter

 

30.03

24

Хімічний модуль

Тема: Природний газ і продукти його переробки

https://vlp.com.ua/node/640?page=0,1

 

30.03

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Біосинтез білка

https://www.youtube.com/watch?v=kXQBT6l72_c

 

30.03

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Будова і функції органел клітини

https://naurok.com.ua/tema-osnovni-organeli-klitini-55401.html

 

30.03

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Клітинний цикл еукаріотичних організмів

https://naurok.com.ua/urok-klitinniy-cikl-eukariotiv-mitoz-9078.html

 

30.03

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Порівняння мітозу і мейозу

https://urok-ua.com/mitoz-mejoz-porivnyalna-harakterystyka/

 

30.03

12

Біолого-екологічний модуль

Тема: Семінар: Роль фотосинтезу у збереженні життя на Землі

https://naukozavr.info/biologiya/znachennya-fotosyntezu/

 

 

Дата

Група

Предмет

Завдання

31.03

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Практична робота: Розвязування елементарних задач з реплікації

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-2-rozv-yazuvannya-elementarnih-vprav-z-replikaci-transkripci-ta-translyaci-209904.html

 

31.03

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Урок в довкіллі: Вплив неорганічних речовин на рослини

https://naurok.com.ua/urok-roslina--zhiviy-organizm-organi-roslin-27272.html

 

31.03

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Класифікація хімічних елементів в організмах

https://www.youtube.com/watch?v=pckHBD9IquM

 

31.03

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Органічні речовини, що входять до складу організмів

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-organichni-rechovini-scho-vhodyat-do-skladu-organizmiv-h-riznomanitnist-ta-biologichne-znachennya-30762.html

 

31.03

24

Хімічний модуль

Тема: Добування і застосування вуглеводнів

https://uahistory.co/pidruchniki/popel-chemistry-10-class-2018-standard-level/12.php

 

31.03

24

Хімічний модуль

Тема: Полімерні матеріали. Пластмаса і синтетичні каучуки

https://naurok.com.ua/urok-polimerni-materiali-plastmasi-naturalni-ta-sintetichni-kauchuki-guma-141115.html

 

31.03

24

Хімічний модуль

Тема: Синтетичні лікарські препарати

http://www.chemistry.in.ua/grade-11/synthetic-drugs

 

 

Дата

Група

Предмет

Завдання

01.04

32

Біолого-екологічний модуль

Тема: Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/44.html

 

 

01.04

32

Біолого-екологічний модуль

Тема: Гіпотези виникнення життя на Землі

https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/22726/

 

01.04

32

Біолого-екологічний модуль

Тема: Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів

https://subject.com.ua/lesson/biology/11klas/46.html

 

01.04

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Будова, властивості і функції органічних речовин

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1812

 

01.04

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Дія ферментів нуклеїнових кислот

https://www.znanius.com/4137.html

 

01.04

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Обмін речовин і перетворення енергії у клітині

https://www.youtube.com/watch?v=iJfrVPiJ90o

 

 

 

Дата

Група

Предмет

Завдання

02.04

12

Біолого-екологічний модуль

Тема: Складники цитоплазми

https://subject.com.ua/biology/zno1/7.html

 

02.04

12

Біолого-екологічний модуль

Тема: Хімічний склад і будова хромосом

https://www.youtube.com/watch?v=EJ1lF4MC4Yk

 

02.04

12

Біолого-екологічний модуль

Тема: Біосинтез білка

https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/23679/

 

02.04

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Сучасна клітинна теорія

https://www.youtube.com/watch?v=pdNgqjm9bro

 

02.04

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Узагальнення знань на основі ЗЗП

https://uchika.in.ua/programa-kursu-prirodoznavstvo.html?page=3

 

02.04

15

Біолого-екологічний модуль

Тема: Моделювання цілісності знань з теми (СЛС)

https://edera.gitbook.io/nature-v4/10-klas/10_klas/biologo_ekologychnyi/moleculyarnyi_riven

 

02.04

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організму

https://naurok.com.ua/urok-nukle-novi-kisloti-rol-nukle-novih-kislot-yak-nosiya-spadkovo-informaci-75797.html

 

02.04

17

Біолого-екологічний модуль

Тема: Узагальнення знань на основі ЗЗП

https://uchika.in.ua/programa-kursu-prirodoznavstvo.html?page=3