Дистанційне навчання
Завдання та тести, які є в переліку після кожного параграфу, уроку необхідно виконувати. Виконані завдання надсилайте на електронну адресу: AntoninaZhmak@ukr.net
Дата
Група
Предмет
Завдання
16/04
11
Хімічний модуль
1.      Семінар "Роль неметалічних елементів в природі"

2.      Тема: Основні хімічні і фізичні властивості неметалів, як простих речовин
23/04
11
Хімічний модуль
1.      Тема: Оксиди неметалічних елементів. Кислотні дощі і парниковий ефект

2.      Тема: Властивості сульфатної і нітратної кислот
16/04
12
Біолого-екологічний модуль
1.      Практична робота "Розв'язання елементарних вправ з трансляції"

2.      Семінар "Роль фотосинтезу у збереженні життя на землі"
21/04
12
Біолого-екологічний модуль
1.       Тема: Складники цитоплазми

2.      Тема: Хімічний склад і будова рибосом
23/04
12
Біолого-екологічний модуль
1.      Тема: Біосинтез білка
2.      Тема: Будова і фунції одноклітинних органел клітин
22/04
17
Біолого-екологічний модуль
1.       Узагальнення знань на основі ЗЗП
2.      Тема: Моделювання цілісності знань з теми СЛС (2 заняття)
18/04
37
Екологія
1.       Тема: Критерії. Приорітети ландшафтно-екологічної оптимізації територій
2.      Практична робота "Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області"

20/04
37
Екологія
Тести з екології

27/04
11
Хімічний модуль
1.         Тема: Роль хімії у розвязанні продовольчої проблеми

Тема: Роль неметалів у живій природі
27/04
  31
Астрономія
Тема: Людина у Всесвіті
28/04
  31
Астрономія
Тема: Підсумкова контрольна робота
27/04
  17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Обмін речовин і енергії клітини
27/04
  17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Сучасна клітинна теорія
28/04
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Віруси і пріони. Їхня будова
28/04
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Роль вірусів у природі та житті людини
28/04
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Профілактика ВІЛ-інфекції СНІДу
29/04
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Узагальнення знань на основі ЗЗП
29/04
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Моделювання цілісності знань з теми СЛС
30/04
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Особливості організації прокаріотів
30/04
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Роль бактерії у природі і житті людини
30/04
11
Хімічний модуль
Тема: Роль діяльності людини та екологічні проблеми та до яких вона призводить
30/04
11
Хімічний модуль
Тема: Шляхи вирішення екологічних проблем
04/05
11
Хімічний модуль
Тема: Узагальнення знань на основі загальних законів і закономірностей природи


Тема: Місце металічних елементів в періодичній системі елементів

04/05
31
Астрономія
Контрольна робота «Життя у Всесвіті»


04/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів
04/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Роль бактерії у природі та житті людини
05/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Профілактика бактеріальних захворювань людини
05/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Урок в довкіллі «Дослідження проявів впливу чинників навколишнього середовища»
05/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Колоніальні організми
06/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Профілактика бактеріальних захворювань людини
06/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Урок в довкіллі «Дослідження проявів впливу чинників навколишнього середовища»
07/05
11
Хімічний модуль
Тема: Поширення металів у природі
07/05
11
Хімічний модуль
Тема: Загальні хімічні і фізичні властивості металів
07/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Семінар систематизація знань з біолого-екологічного модуля
07/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Будова і функція тканин тварин
08/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Колоніальні організми
08/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Утворення, будова і функція тканин рослин
Дата
Група
Предмет
Завдання
12/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Гістотехнології. Утворення тканин рослин
12/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Органи багатоклітинних організмів
12/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Регуляція функцій багатоклітинних організмів
13/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Органи багатоклітинних організмів
13/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Регуляція функцій багатоклітинних організмів
14/05
11
Хімічний модуль
Тема: Практична робота «Розвязування експериментальних задач»
14/05
11
Хімічний модуль
Тема: Урок в довкіллі «Пункт прийому металевої вторсировини»
14/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Узагальнення знань з теми, на основі узагальнень законів природи
14/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Моделювання цілісності знань з теми СЛС
15/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Узагальнення знань з біолого-екологічного модуля на основі фундаментальних природничих ідей

http://blanki-ua.com.ua/other/22772/index.html?page=7

15/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Узагальнення знань з теми, на основі загальних законів з природи
18/05
11
Хімічний модуль
Тема: Семінар «Роль хімії у розвитку цивілізації»
18/05
11
Хімічний модуль
Тема: Твердість води і методи її усунення
18/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Моделювання цілісності знань з теми СЛС
18/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Узагальнення знань з біолого-екологічного модуля на основі фундаментальних природничих ідей
19/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Принципи організації рівнів живої природи
19/05
12
Біолого-екологічний модуль
Тема: Принципи організації клітинного рівня організації живої природи
20/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Принципи організації рівнів живої природи
20/05
17
Біолого-екологічний модуль
Тема: Принципи організації клітинного рівня організації живої природи
21/05
11
Хімічний модуль
Тема: Алюміній і залізо, їхні хімічні та фізичні властивості
21/05
11
Хімічний модуль
Тема: Сполуки Феруму в природі. Залізні руди
22/05
11
Хімічний модуль
Тема: Метали та їхні сплави в сучасній техніці
22/05
11
Хімічний модуль
Тема: Ідеї Вернадського про хімічну діяльність людини
22/05
11
Хімічний модуль
Тема: Узагальнення знань з хімічного модуля на основі загальних закономірностей природи

22/05
11
Хімічний модуль
Тема: Моделювання цілісності знань, як складової образу природи
25/05
20
Хімічний модуль
Тема: Єдність неживої та живої природи
25/05
20
Хімічний модуль
Тема: Теорія хімічної будови органічних сполук
25/05
20
Хімічний модуль
Тема: Ізомерія органічних сполук
25/05
20
Хімічний модуль
Тема: Прояв закону направленості процесів до рівноважного стану
26/05
20
Хімічний модуль
Тема: Органічні сполуки. Сполуки Карбону
26/05
20
Хімічний модуль
Тема: Основні класи неорганічних та органічних сполук
26/05
20
Хімічний модуль
Тема: Основи номенклатури насичених вуглеводнів
29/05
20
Хімічний модуль
Тема: Білки, жири, вуглеводи – їхня біологічна роль
29/05
20
Хімічний модуль
Тема: Біополімери, як структурна та функціональна основа єдності та різноманітності живих систем
29/05
20
Хімічний модуль
Тема: Природні джерела органічних речовин, основні види палива
01/06
20
Хімічний модуль
Тема: Природний газ, нафта, камяне вугілля – застосування
01/06
20
Хімічний модуль
Тема: Синтез органічних сполук різних класів із вуглеводневої сировини
02/06
20
Хімічний модуль
Тема: Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, натуральні та хімічні волокна
02/06
20
Хімічний модуль
Тема: Полімерні матеріали. Пластмаси, синтетичні каучуки, натуральні та хімічні волокна
02/06
20
Хімічний модуль
Тема: Синтетичні лікарські препарати
05/06
20
Хімічний модуль
Тема: Вітаміни, харчові добавки, е-числа

Посилання нижче
05/06
20
Хімічний модуль
Тема: Вітаміни, харчові добавки, е-числа
05/06
20
Хімічний модуль
Тема: Шкідливий вплив на організм людини, наркотичних речовин, паління та алкоголю
09/06
20
Хімічний модуль
Тема: Орієнтовно: роботи на підприємстві з переробки горючих корисних копалин, виробництва ліків і побутових хімікатів

09/06
20
Хімічний модуль
Тема: Орієнтовно: роботи на підприємстві з переробки горючих корисних копалин, виробництва ліків і побутових хімікатів
09/06
20
Хімічний модуль
Тема: Органічні речовини і здоровя людини
12/06
20
Хімічний модуль
Тема: Органічні сполуки в побуті. Мила та синтетичні миючі засоби
12/06
20
Хімічний модуль
Тема: Органічні сполуки в побуті. Мила та синтетичні миючі засоби
12/06
20
Хімічний модуль
Тема: Єдність і різноманітність органічних сполук
15/06
20
Хімічний модуль
Тема: Система хімічних знань, її місце в образі природи.
15/06
20
Хімічний модуль
Тема: Використання органічних речовин і захист довкілля
16/06
20
Хімічний модуль
Тема: Узагальнення знань з органічної хімії на основі теорії хімічної будови речовини та загальних закономірностей природи
16/06
20
Хімічний модуль
Тема: Узагальнення знань з органічної хімії на основі теорії хімічної будови речовини та загальних закономірностей природи